Your browser does not support JavaScript!
月涵學堂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月高中國文教師研習確定成班,目前仍有餘額,優惠兩人同行及同時報名兩門課程者,與月涵學友、清大教職員生校友同享九折優惠!
 
 
 

第二波優惠:兩人同行或同時報名兩門課程者與月涵學友及清大教職員生校友同享九折優惠!5/21截止,報名從速!

月涵學堂五六月高中國文教師研習課程即日起開放報名!

四月研習課程 [ 2018-03-26 ]
月涵學堂四月研習課程持續開放報名至4/2。第二波優惠:兩人同行或同時報名兩門課程者與月涵學友、清大教職員生、校友同享學費九折!
 
月涵學堂臉書專頁 [ 2017-11-03 ]